متفرقه

گونه های متفاوتی از انواع درختان در کل جهان وجود دارند ایا می دانید ؟که هر کدام از این گونه ها خصوصیات منحصر به فردی دارند. این خصوصیات متفاوت، بسته به نوع آب و هوای منطقه، نوع خاک، ارتفاع از سطح دریا و نوع پوشش و نوع جنگل هایی که در آن رشد می کنند […]

کرم ساقه خوار

شکل شناسی : کرم ساقه خوار، حشرات کامل سوسک شاخک بلندی است با بدنی کشیده به طول ۲۰-۱۸ میلی متر و عرض ۴ میلی متر و به رنگ عمومی سیاه دیده می شود .تخم این سوسک شبیه به کاسه لاک پشت بوده که قسمت صاف آن برروی ساقه درخت چسبیده و از پهلو به نظربیضوی […]